Stübs
Dodane przez Administrator dnia Listopad 29 2007 04:18:35
Alb. Stübs
Rewal / Rewahl

Sklep kolonialny i towary mieszane. Potwierdzona dzia³alno¶æ 1913-1929.


Typ 1 okr±g³y.

Rewal Stübs porcelanka 01


Typ 2 okr±g³y.

Rewal Stübs porcelanka 02


WYPISY ZE ¬RÓDE£:

W Adressbuch aller Länder der Erde... 1913 (Leuchs):
Stübs (bez imienia), handel towarami korzennymi

W Reichsadressbuch 1915 (R. Mosse):
Stübs Alb., towary mieszane

W Reichsadressbuch 1929 (R. Mosse):
Stübs Alb., sklep kolonialny

W Fernsprechbuch Stettin 1941 firma ju¿ nie wystêpuje.