Züllchower Brauerei
Dodane przez Administrator dnia Listopad 29 2007 05:05:55
Züllchower Brauerei Carl Splitstösser
Szczecin / Stettin

Browar. Wed³ug M. Friedricha dzia³a³ w latach 1896-1920. W 1920 r. zosta³ przejêty przez koncern Ferd. Ruckforth Nachfolger A.- G. Stettin i zamkniêty.
Adres: Chausseestr. 47


Typ 1 okr±g³y.

Züllchower Brauerei porcelanka 02


Typ 2 okr±g³y.

Züllchower Brauerei porcelanka 01

Wzory butelek tej firmy zamieszczamy w naszym katalogu internetowym "Stare butelki z Pomorza Zachodniego", tu jest link
WYPISY ZE ¬RÓDE£:

W Adress- und Geschäfts-Handbuch für Stettin 1897 i 1898 ten sam zapis:
Schimmelpfennig A., w³a¶ciciel browaru, Züllchow, Chausseestr. 47

W Adress- und Geschäfts-Handbuch für Stettin 1900 i 1901 ten sam zapis:
Schimmelpfennig A., Züllchower Brauerei, browar, Züllchow, Chausseestr. 47

W Adress- und Geschäfts-Handbuch für Stettin od 1902 do 1904 ten sam zapis:
Züllchower Brauerei, w³a¶ciciel August Schimmelpfennig, Züllchow, Chausseestr. 47
Splittstößer Karl, browarnik, Chausseestr. 47

W Adress- und Geschäfts-Handbuch für Stettin 1905 do 1908 ten sam zapis:
Züllchower Brauerei, w³a¶ciciel Splittstößer Karl, browar, Züllchow Chausseestr. 47

W Adressbuch aller Länder der Erde... 1913 (Leuchs):
Splittstösser Carl, browarnik

W Adressbuch für Stettin und Umgebung od 1910 do 1917 (Scherl) ten sam zapis:
Splitstösser Carl, browar, Chausseestr. 47

W Reichsadressbuch 1915 (R. Mosse):
Splittstösser Carl, browar

W Reichsadressbuch 1929 (R. Mosse), w Fernsprechbuch Stettin 1941 oraz w Stettiner Adressbuch 1943 browar ju¿ nie wystêpuje.

Wg Manfreda Friedricha (Brauerei-Verzeichnis Polen und Ostpreussen) kolejne nazwy i w³a¶ciciele:

2340a Aug. Schimmelpfennig, Züllchower Brauerei (Züllchow, Chausseestr.) 1896 - + 1901
2340b Züllchower Brauerei, Inh. Carl Splittstösser (üv. 2338d) - 1920